شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید بدانید که چه افرادی شما را فالو نمی کنند و در این صورت شما هم آنها را آنفالو کنید. اگر از اپلیکیشن های آنفالویاب استفاده کرده باشید، حتما بعد از مدتی block شده اید و با دردسرهای فراوانی مواجه شده اید. شاید دوست داشته باشید که بتوانید یک نرم افزار خوب در اختیار داشته باشید که بر روی کامپیوتر هم بتوانید عملیات آنفالو کردن را انجام دهید.