بسیاری از کاربران اینستاگرام، دوست دارند که عکس های خود را از طریق کامپیوتر در اینستاگرام آپلود کنند. برای انجام این کار، بدون نیاز به نرم افزار یا اپلیکیشن اضافه، به مرورگر کروم chrome خود  مراجعه کنید.