بامیلو، دومین فروشگاه اینترنتی کشور تعطیل شد و جای خود را به سوپر مارکت اینترنتی (اسنپ مارکت) داد. این فروشگاه رقیب قابل توجهی برای دیجی کالا محسوب می شد.