مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که  کسب و کارهای اینترنتی کوچک و نوپایی که نمی توانند تمامی الزامات دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مانند مجوزهای قانونی، جواز کسب و … را دریافت کنند می توانند نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره دریافت کنند. دریافت این اینماد از تاریخ 25 ام تیر 97 امکان پذیر شده است و هدف آن، ساده سازی و تسهیل دریافت نماد برای کسب و کارهای اینترنتی کوچک می باشد.