یک ابزار سبک و مناسب برای مقایسه دو فایل متنی و پیدا کردن تفاوت این دو فایل notepad++ هست

برای دانلود ونصب این نرم افزار بر روی ویندوز از این لینک دانلود سایت notepad-plus-plus.org استفاده کنید.